banner

De methode

De Grote Omhelzing Methode is een techniek die een liefdevolle, zachte, krachtige, snelle en blijvende helende werking heeft.

De technieken die hierboven beschreven worden, zijn samengebracht en doorontwikkeld tot één proces en vormen de ingrediënten van
HET KOPVOETER PROTOCOL.

De basis van de Methode is de gedachte dat we delen van onszelf hebben die beschadigd zijn.
Deze beschadigde delen zijn vaak diep in onszelf weggestopt.
Maar vanuit die diepte komen ze op een ongezonde wijze naar boven.
” Once Burried Alive They Will Never Die”.
Hierdoor kunnen we niet meer vrij leven omdat ze een negatieve invloed hebben op ons bestaan. 

Door deze beschadigde delen dan te helen, kunnen deze geheelde delen weer een functioneel deel van onszelf worden.
We kunnen onszelf dan weer volledig omhelzen.
Het resultaat is dat we een vrij-functionerend mens kunnen zijn.

Het effect is dat er een bevrijding plaats vindt van de last die het probleem veroorzaakte, er rust en harmonie ontstaat en de negatieve lading van het probleem verandert in een positieve en ondersteunende houding. 

Onderstaand plaatje verbeeldt Yab Yum. De eenwording van yin en yang.
Van mannelijk en vrouwelijk. Van je “Ware Aard” en het “Zelf, je ego”.
Dat is de eenwording van wie je echt bent. Van al je eigenschappen.
Deze eenwording, het omhelzen van jezelf, van je hele leven, van de hele wereld kan alleen als er geen innerlijke conflicten zijn die afstand creëren.
De Grote Omhelzing Methode helpt je deze conflicten op te lossen en een vrij en gelukkig mens te worden. 

 

Gun jezelf een vrij mens te zijn!