banner

Voed je Demonen

Bevrijd je van je Hindernissen of Demonen.

“Een “Hindernis of Demoon” noemen we dat wat onze bevrijding in de weg staat”.

Na jaren van zoeken naar een juiste krachtige methode om het leven zin te geven, het lijden te transformeren en relaties te helen heb ik deze methode gevonden.
Het is een onwaarschijnlijk effectieve en liefdevolle wijze om te groeien.
De achtergrond van je gedrag en karakter, waarvan je dacht dat je nu eenmaal zo was, wordt duidelijk.
Allerlei ellende die je achtervolgt, waar je vol van bent, wat je energie kost en je ervan weerhoudt om gelukkig en vredig te zijn is te transformeren in een voedende kracht voor jezelf en de wereld om je heen.
Het is mogelijk los te komen van overtuigingen, vooroordelen, verwachtingen en conditioneringen die je leven steeds maar weer beheersen.

Wat zijn “Hindernissen of Demonen”?

Hindernissen zijn krachten in onszelf waartegen wij zelf strijden.
Het is datgene waar we bang voor zijn.
Onze schaduwzijde.
Ze maken deel uit van onze geest en kennen geen onafhankelijk bestaan.
We projecteren ze vaak op anderen.
Als we goed kijken naar wat we in anderen afkeuren kunnen we onze eigen Hindernissen zien.
Daarom bekritiseren we vaak anderen die datgene belichamen wat we in onszelf proberen te onderdrukken.

De oorzaak van een Hindernis of Demoon is verlangen.
Wanneer we toegeven aan onze verlangens versterken we onze Hindernis.
Maar in feite zouden we moeten onderzoeken wat de behoefte is van de Hindernis. Wat heeft hij echt nodig?
Wanneer we dat geven in plaats van er tegen te vechten of aan verlangens toe te geven dan voed je de Hindernis met wat hij echt nodig heeft en verdwijnt hij.
Wanneer je bijvoorbeeld toegeeft aan het verlangen naar roken dan versterk je die Hindernis.
Zou je via dit proces onderzoeken wat de behoefte achter het verlangen naar roken is dan zie je dat daar vaak een verlangen naar aandacht en liefde achter zit.
Datzelfde geldt voor te veel of te weinig eten en alcohol misbruik.
Geef je aandacht en liefde dan verdwijnt hij en daarmee het verlangen naar roken.

Vaak denken we dat we ons moeten verzetten tegen slechte eigenschappen of moeten vechten tegen angst of woede.
Hoe meer we er tegen vechten hoe sterker de Hindernis wordt.
Je vecht in feite tegen jezelf en versterkt daarmee datgene waar je tegen vecht.
Meestal wil de Hindernis in feite: liefde, mededogen, aanvaarding.

In onze maatschappij is vechten tegen het slechte geaccepteerd.
De tegenstelling tussen goed en kwaad is een rechtvaardiging geworden voor het offer dat we moeten brengen met agressie en geweld tegen de wereld en jezelf.
Zo ook proberen we ziektes niet te begrijpen maar strijden er tegen.
Het zou beter zijn om ermee in contact treden en het te veranderen in een helende bondgenoot.

Oorsprong

Machig Labdrön (1055-1145) was een Tibetaanse monnik.
Zij vond een benadering waarbij wij “demonen” (een ander Tibetaans woord voor Hindernis) vorm geven en ze te voeden in plaats van te bestrijden.
Het is de enige methode die ooit door een vrouwelijke Boeddhiste is gesticht.
Ze noemde dat proces Ch’od (uitspraak: sjut) wat doorsnijden/veranderen betekent.

Tsultrim Allione heeft deze techniek voor het westen toegankelijk gemaakt.
Zij bestudeerde veertig jaar het boeddhisme in India, Nepal en Tibet.
Ze vertaalde de Ch’od techniek naar een efficiënt en eenvoudig vijf stappenplan wat zij “Bevrijd je demonen” noemt.

Zelf merk ik dat mensen het wat eng vinden om dat op deze wijze te bekijken. Demonen vrij laten klinkt niet echt prettig.
Het gaat erom dat je de onderdrukte, niet herkende demonen vrijlaat.
Ze niet gevangen houdt en ze niet bevecht.
Na het helen kun je ze transformeren in krachtige bondgenoten, beschermers. Daarom noem ik het liever “Heel Je Hindernissen”.

Het proces

Het proces gaat in vijf stappen:
Vind de Hindernis (welke, waar wil je aan werken, waar zit hij in het lichaam).
Personifieer hem en vraag wat hij nodig heeft.
Word de Hindernis.
Voed hem met wat hij nodig heeft en ontmoet je bondgenoot, je beschermer.
Rust in aanwezigheid.

Het grote verschil met westerse psychotherapeutische methoden zit vooral in het oplossen van het lichaam, het voeden van de innerlijke vijand (in plaats van hem te bestrijden) en het “niet-dualistische meditatieve bewustzijn” van de laatste stap.
Vooral het gevoel van bevrijding en innerlijk geluk bij de laatste stap is bijzonder sterk en in feite de belangrijkste fase. Daarin is te ervaren hoe het leven in vrijheid is.

Onder “Downloads” is een uitgebreide beschrijving van het proces te vinden.

Effecten

Door de methode verdwijnen klachten, negatieve emoties, angsten, verslavingen en pijn of zijn ze aanzienlijk verminderd.
Soms met onmiddellijk resultaat, soms geleidelijker.
We komen los van onze overtuigingen, verwachtingen, vooroordelen en conditioneringen.
Daardoor worden we minder gevoelig voor invloeden vanuit onze omgeving.
En gaan ons vrijer en gelukkiger voelen.
We merken dat we meer en meer onszelf worden.

Een ander niet onbelangrijk effect is die op de omgeving.
Omdat wij anders tegen het leven gaan aankijken en er anders mee omgaan zal de omgeving ook anders op ons reageren.
Ook geven we door zelf krachtig te handelen en ons lijden te transformeren anderen onbewust toestemming om dat ook te doen.
Op een ander niveau helpt onze bevrijding van ons lijden anderen ook.
Wanneer wij ervan uitgaan dat alles met alles verbonden is zal onze verandering effecten hebben op alles.
Onze genezing van lijden is de genezing van alle levende wezens.
Het wonderlijke is dan ook dat mensen die dit proces deden, zonder dat ze er actief iets aan gedaan hebben, merken dat de omgeving om hen heen mee verandert.
Relaties om ons heen en met ons helen door onze heling.
Raar maar waar.

Geef je Hindernis een grote omhelzing!