banner

De Grote Omhelzing

De Grote Omhelzing gaat je helpen om een harmonieus en vrij functionerend mens te worden.

Dat betekent:

  • leven zonder allerlei overheersende conditioneringen, voorkeuren, overtuigingen en verwachtingen,
  • leven dat jij volledig omarmt,
  • leven in harmonie met je “goede en kwade” kanten.
  • leven zoals jij dat wilt.

We hoeven hiervoor geen mensen, het leven of liefde los te laten.
Alleen onze overheersende voorkeur ervoor en onze gehechtheid eraan.
Dat is geen grijs leven maar het omvatten van alles.
Vreugde en verdriet afzonderlijk en zelfs tegelijk!
Maar zonder erin te blijven steken.
Dat geeft vrijheid en rust.
Dat geeft geluk en vrede.!

De Grote Omhelzing gaat over het omhelzen van jezelf, van anderen, van de wereld:
van je leven en alles wat daarbij hoort.
Door het leven te omhelzen en te accepteren zonder overheersende voorkeuren te hebben voor het een of het ander ontstaat geestelijke vrijheid en rust.
Geluk.
Dat lijkt eenvoudig maar dat is het meestal niet.

Het leven ervaren we soms als lijden en we vinden het moeilijk om geluk en rust te vinden.
Dat komt vaak omdat we denken afgescheiden te zijn van wat ons gelukkig maakt.
We zoeken, we verlangen, naar geluk wat buiten ons ligt.
Geluk in anderen, geloof, werk, sport, genotsmiddelen noem maar op.
Omdat dit verlangen nooit echt bevredigd kan worden raken we teleurgesteld.
We voelen dan dat ons onrecht wordt aangedaan en worden boos.
Dit is de eindeloze cirkel van lijden.
De oorzaak hiervan is onwetendheid.
Het gevoel van afscheiden zijn ligt in onszelf.
Wij ervaren afgescheiden te zijn van de wereld.
Maar in feite zijn we afgescheiden van onszelf.
We verlangen naar intimiteit met onszelf.
We weten eigenlijk niet meer wie of wat we zijn.
Dat komt omdat wij gedrag hebben ontwikkeld.
Gedrag dat meestal is ontstaan door eerdere vervelende ervaringen.
We gaan ons dan zo gedragen dat we voorkomen dat we dat weer voelen.
Maar daarmee kunnen we niet meer vrij leven.
We zijn het contact met onze Ware Aard, onze Kern, verloren.
Daarom moeten we beginnen met het omhelzen van onszelf.
Als dat lukt kunnen we makkelijk het leven en anderen omhelzen.

Onze conditioneringen, voorkeuren, afkeuren, verwachtingen, overtuigingen en emoties maken een omhelzing van onszelf, van een ander en van de wereld bijzonder moeilijk.
Vaak is het veranderen van standpunten en het gedrag wat daarbij hoort onmogelijk omdat er iets in de weg staat.
Een hindernis, een obstakel.
Dat kan bijvoorbeeld een trauma of angst, pijn, verdriet, boosheid, woede of schaamte zijn.
Iedereen heeft zo zijn eigen hindernissen die het onmogelijk maken om het leven volledig te omarmen en vrij te kunnen zijn.

We weten zelf goed dat deze obstakels bijzonder sterk zijn en veel kracht in zich bergen.
Zo sterk zelfs dat ze onze mogelijkheden om blij en vrij te zijn kunnen dwarsbomen.
Vaak vechten we ons hele leven lang tegen zulke hindernissen.
En aangezien de obstakels in onszelf liggen vechten we eigenlijk tegen onszelf.
Een eindeloze en uitputtende strijd waarbij veel energie verloren gaat.
Het zou beter zijn om krachtige hindernissen zoals angst of verdriet niet zonder meer te willen bevechten, te willen overwinnen en te willen verwijderen.
Daarmee zou dan ook de kracht die erin zit verloren gaan.
Wijzer is het om die hindernis, die kracht, te veranderen, te transformeren in een energie, in een bondgenoot die ons helpt en juist kracht geeft.
De kracht die dan vrijkomt en die we opbouwend kunnen gebruiken is bijzonder om te ervaren!
Die is dan niet meer tegen ons gericht, maar is dan een deel van ons geworden.
We kunnen hem dan gebruiken om volledig in het leven te staan.
Energie voor ons zelf en niet tegen onszelf.
Wanneer die innerlijke strijd teneinde is kunnen we onszelf weer worden.
Dan kunnen we weer verbinding maken met wie we eigenlijk zijn, onszelf omhelzen.

De Grote Omhelzing helpt je om deze transformatie mogelijk te maken.

 

Gun jezelf en de wereld om je heen DE GROTE OMHELZING.