banner

Het proces

Klik ook hierboven in de balk

Bij het Grote Omhelzing Proces gaat het erom vrij te worden.
Vrij van onze identificatie met het “ik”, het “zelf”, het “ego” en alle lijden wat daaraan gekoppeld is. Als we naar onszelf kijken is het eigenlijk onmogelijk om onszelf te definiëren.
Wat zijn we precies?
En hoewel we dat eigenlijk niet weten gaan we ons toch identificeren met onze uitdrukking, onze manifestatie. Dat is de wijze waarop wij onszelf in het hier en nu presenteren.
Hoewel die wijze van presenteren, manifesteren, zou kunnen bestaan als een spontane reactie op wat er nu plaats vindt doen we dat niet. We nemen veel van wat vroeger was mee in het nu omdat we ons hebben geïdentificeerd met dat deel. We denken dat we dat zijn. Dat we, wat we vroeger mee hebben gemaakt, dat nu ook zijn.  Dat we al het lijden, al de pijn van vroeger nu ook zijn, nu ook bewust of zelfs onbewust moeten uitdrukken.
Maar feitelijk is dat niet waar.
Wat we eigenlijk alleen over onszelf kunnen zeggen is hoe we ons op “dit” moment manifesteren, dat we dat zijn.
Feitelijk is onze manifestatie niets anders dan het uitdrukken, het “leven” geven, van ons Ware Zelf. En hoe minder we van “vroeger” daarin uitdrukken, hoe minder we onze identificatie met wat was daarin presenteren, hoe vrijer we worden. We kunnen dan meer en meer gewoon zijn wat op dat moment is.

Het Grote Omhelzing Proces helpt je daarbij.  Het is een krachtige methode om los te laten, om te helen en om te worden wie je eigenlijk bent.
We gebruiken het om onszelf te gaan leren (her)kennen, onze hindernissen te zien die ons weerhouden om vrij te leven en de hindernissen om te zetten in krachtige bruikbare energie om onszelf uit te drukken in onze meest pure vorm.

Daarvoor zijn er twee opties. 1. Workshops en retreats. 2. Persoonlijke consulten.
Voor de workshops en retreats kun je voor data en tijden kijken op workshops en retreats.
Voor de persoonlijke consulten kun je een afspraak maken. Zie contact en organisatie.

Hoe gaan we meestal te werk:

1. Workshops en retreats. Tijdens deze bijeenkomsten werken we meestal aan een thema. Dat kan een actueel thema zijn waarmee iemand komt of een richting die ik zelf aangeef. In alle gevallen zal het doel zijn om te helen, ons te ontdoen van hindernissen en in contact te komen met onze Ware Natuur. Om je erna bevrijd en ruimer te voelen.

2. Persoonlijke consulten:

  1. We beginnen met een inventarisatie. Wat zijn je levens ervaringen, trauma’s, ziektes.
    Wat zie je als hindernissen in je leven. Waar loop je tegen aan? Wat zijn je angsten. Wat kost je veel energie. Wat trekt je naar beneden.
  2. Waar wil je aan werken.
  3. We zullen ‘het zelf’ verkennen en vaak komen we ” stemmen”, “aspecten van onszelf”, tegen die domineren of juist geen kans krijgen. Dit geeft vaak veel inzicht in het eigen gedrag.
  4. Een goede methode om verborgen hindernissen te herkennen zijn vaak chronische lichamelijke problemen. Ze kunnen een uitdrukking zijn van een onderliggend emotioneel probleem. Het onderliggende probleem helen kan helpen de lichamelijke klachten te verlichten. (Onze behandeling ontslaat je nooit van je verantwoordelijkheid een arts of specialist te (blijven) bezoeken!).
  5. Met Het Grote Omhelzing Proces zijn we in staat zelfs de hardnekkigste hindernissen weg te nemen. Angsten, trauma’s, woede, verslavingen of bijvoorbeeld relatie problemen zijn op fantastische wijze te transformeren in ‘bondgenoten’ die ons geen energie meer kosten maar juist kracht, wijsheid en energie geven.
  6. Ook heftige traumatische ervaringen zijn te verwerken. Na een traumatische ervaring kan het zijn dat je regelmatig wordt overvallen door emoties, angsten, slecht slapen en je moeilijk kan praten over wat er gebeurt is. Met Het Grote Omhelzing Proces kun je de gebeurtenis verwerken en rust vinden.
  7. Vooral emotionele hindernissen en lichamelijke klachten reageren bijzonder goed op het Proces en lossen ongelofelijk snel op.

Gun jezelf een grote omhelzing!!