banner

Statements

Hieronder staan een aantal statements van waaruit we kunnen werken.

1.
Alles wat je in een ander ziet is een projectie van jezelf.
Of het is een eigenschap die je ook wilt hebben en waar je niet bij kunt en je dus gaat ergeren aan iemand die het wel heeft.
Of het is een onaangename eigenschap die je zelf ook dominant hebt maar die je niet wilt zien maar daarom wel in een ander ziet.
Daarom is alles waar je jezelf in deze wereld, of in anderen, aan ergert een prachtige kans om jezelf te bekijken en te helen.

2.
Schade die we hebben opgelopen tijdens ons leven blijven we bij ons dragen.
In eerste instantie proberen we ervaringen die ons beschadigd hebben te ontlopen door aangeleerd gedrag. We gaan ons zo gedragen dat we niet meer in situaties terecht komen waarbij we de gevoelens die bij de vervelende ervaring horen opnieuw zouden voelen.
Dat betekent vaak dat we ons voor een groot deel van ons leven afsluiten.
Daarnaast bouwen we overtuigingen op naar aanleidingen van ervaringen. Zo kunnen we ons bijvoorbeeld ons hele leven over van alles schuldig voelen, ons niets waard voelen of een gebrek aan controle ervaren.
Het vreemde van deze overtuigingen is dat we ze gaan zien als waarheid en er naar gaan handelen. Dat betekent dat wij ons hele leven keuzes maken op basis van deze overtuigingen. Uitgangspunt wordt dan ons leven zo te organiseren dat onze overtuigingen zogenaamd uit komen en bekrachtigd worden. Zo kan iemand die zich niets waard voelt steeds een partner uitkiezen die de ander behandeld alsof die niets waard is.

3.
Alle ongezonde eigenschappen die wij in deze wereld kennen zijn onderdrukte eigenschappen. Zijn “disowned voices”, eigenschappen van ons die we weggestopt hebben.
Deze onderdrukte eigenschappen komen verwrongen, mismaakt boven in ons leven.
Zo kan onze onderdrukte woede naar buiten komen als blinde woede. Als haat tegen iedereen en alles. Zelfs als zelfhaat. Helen we de onderdrukte woede, laten we die ons ondersteunen in ons leven dan blijkt die te transformeren in een krachtig hulpmiddel om respectvol effectief grenzen te stellen en ons daadkracht te geven. Hetzelfde geldt voor veel andere aspecten zoals jaloezie, angst, controle, verdriet of afwijzing. Wanneer we ze helen en toelaten in ons leven blijken ze ons en anderen tot dienst te kunnen zijn.

4.
Alle gedachten, ideeen, akties, overtuigingen, kennis, wijsheid en zo voort die lijden met zich meebrengen komen van het “Zelf”, het ego.
Niet van het “Ware Zelf”, niet van onze kern.
Alles wat van ons Ware Zelf komt heeft compassie en is niet gehecht en staat los van lijden.
Wanneer je dus lijden ervaart bij iets dan weet je dat je handelt vanuit het Zelf dat per definitie niet in staat is iets zelfstandig voort te brengen.
Slechts wanneer het Zelf een expressie is van je Ware Zelf dan kan het iets goeds voortbrengen.

5.
Alle problemen zijn te transformeren.
Soms is dat zo gebeurd en soms kost het jaren.
Maar feitelijk is er voor iedereen innerlijke vrede mogelijk.
Om het simpele feit dat we het in ons meest originele wezen al zijn.
Maar er is iets wat tussen onze dagelijkse realiteit en de vrede inzit.
Er zijn hindernissen, sluiers, die onze ware aard, onze innerlijke vrede, verbergen.
Het Zelf zou een reflectie, een afspiegeling kunnen zijn van onze Ware Aard.
Het kan een licht zijn dat gevoed wordt door onze innelijke vrede.
Maar het Zelf is vaak beschadigd of vervuild.
Dat Zelf is te helen.
Deze hindernissen zijn te transformeren.
Deze sluiers zijn op te lossen.
We kunnen onze Ware Aard, onze innerlijke vrede, in het dagelijkse leven uitdrukken.
Vertrouwen is het enige wat daarvoor nodig is.

“The whole moon and the entire sky are reflected in a dew drop on the grass”

Wij kunnen die “whole moon and sky” zijn en ons uitdrukken, een reflectie daarvan zijn, in het dagelijkse leven als een “ dewdrop on the grass”.