banner

Relaties

Een wonderlijk onderdeel van de beoefening van de processen is het helen van relaties.
We hebben diverse relaties. Relaties met onszelf, met ons lichaam, met je partner, kinderen, familie, vrienden, werk, dieren, kortom met alles.
Wanneer wij onszelf bevrijden doen wij dat ook bij diegene waarmee wij relaties onderhouden.
Ook bevrijden wij ons lichaam van de uiting van onze vervelende gevoelens.
In eerste instantie lijkt het onmogelijk maar wanneer je de beoefening doet zal je merken dat je niet meer geinteresseerd bent in het hoe en waarom maar eerder verwonderd bent omdat het echt werkt.

Een interessante relatie is die met je eigen lichaam en geest.
Wat vind jij van je eigen lichaam, je eigen geest? Wat verwacht je ervan?
En wat geef je ervoor terug?
Hoe ervaar je het als je lichaam of je geest niet meewerkt.
En wat heb je ervoor gedaan om je lichaam of je geest de kans te geven om mee te werken om optimaal te functioneren.
Ben je verbaasd dat na jaren misbruik gemaakt te hebben van je lichaam of geest door bijvoorbeeld te veel of te weinig te eten, te drinken, te roken, te sporten, te slapen of te werken het lichaam of je geest instort.
We hebben het er vaak over dat wij misbruikt worden door anderen.
Maar hoe misbruiken wij ons zelf eigenlijk?
Perfectionisme, verslaving, afkeer van ons lichaam, faalangst, prestatiedwang, depressie, woede en angst voor onszelf, zelfhaat, schaamte, zelfkritiek en slecht zelfbeeld zijn voorbeelden en zijn erg destructief.
Hoe kunnen we verwachten dat anderen van ons houden, ons mooi vinden, ons goed vinden of ons respecteren als wij dat bij onszelf niet doen.
Intimiteit met onszelf waarbij respect, vertrouwen, liefde en dankbaarheid voor onszelf aanwezig is geeft intense lichamelijke en geestelijke rust, vrede en vrijheid.
Door het bevrijden en transformeren van je Hindernissen kun je dat bereiken.

Een belangrijke relatie is die met je liefdespartner.
Er is nergens een betere spiegel voor jezelf te vinden dan in je partner die feilloos jouw eigenschappen kan benoemen.
Dit maakt van je partner zowel een prachtig middel om te groeien als ook een bedreiging.
In een intieme relatie worden Hindernissen duidelijk zichtbaar of geactiveerd. In een liefdesrelatie geven we ons zelf letterlijk en figuurlijk bloot. Daarmee stellen we ons open en worden we kwetsbaar.
We kunnen dan eenvoudig geraakt worden.
Onze verlangens en verwachtingen moeten door onze partner vervuld worden. Zo kunnen we verlangen naar geborgenheid of aandacht. Krijgen we dat niet dan ontstaat woede of verdriet.
Oude wonden kunnen gemakkelijk weer open gaan. Een eerdere afwijzing of een onderdrukte schaamte kunnen door een klein voorval dan reusachtige vormen aannemen waardoor binnen je relatie heftige problemen ontstaan.
Ook komen beschermingsmechanismen op om het kwetsbare ego te beschermen (jaloezie, controle, angst).
Daarom valt er in een relatie veel te leren over je eigen Hindernissen.
Normaal projecteren we onze eigen Hindernissen al vaak op de omgeving, maar in een liefdesrelatie is dat het meest zichtbaar.
Vaak voelen we ons aangetrokken door eigenschappen in een partner die wij bij onszelf onderdrukt hebben. Zijn we eenmaal in die relatie dan kunnen die eigenschappen ons juist gaan irriteren omdat ze ons steeds confronteren met onze eigen Hindernis.
Omgekeerd betekenen wij dat ook voor onze partner.
Zijn we in staat om deze Hindernissen te helen dan zijn we niet meer kwetsbaar en afhankelijk van onze partner en kunnen wij vrij in onze relatie staan en zonder voorwaarden geven en ontvangen.
Wanneer wij vertrouwen in elkaar hebben, ons bij elkaar veilig voelen en respect hebben voor melkaars Hindernissen dan vormt een liefdesrelatie de meest krachtige basis om elkaar daarmee te helpen.
In plaats van een jarenlange relatievorm die gebaseerd wordt op angsten, macht en geconditioneerd gedrag ontstaat echte intimiteit.
Intimiteit met jezelf omdat je kunt zijn wie je echt bent en intimiteit met je partner omdat je daarmee echt durft te versmelten.

Vergelijkbaar zijn andere relaties of familie verbanden.
Hindernissen worden daarin ook geactiveerd en opgewekt. Het verschil is alleen dat die ander vaak niet in staat is om je te helpen bij het helen van je Hindernissen.
Meestal maken ze het alleen nog maar erger.
Angst, woede, jaloezie, afwijzing, afhankelijkheid en misbruik zijn voorbeelden van Hindernissen die daar kunnen bestaan.
Vaak ontwikkelen wij hierbij een gedrag, een houding wat het conflict of de afstand alleen maar groter maakt. Werkt de tactiek niet dan wijzigen wij deze meestal niet maar gaan die in een nog heftiger vorm toepassen. Uiteindelijk kost die ons zoveel energie dat we er aan kapot gaan.
Wanneer het besef ontstaat dat wij een onderdeel zijn van het probleem, wij onze eigen Hindernissen daarbij inbrengen, dan ontstaat ruimte voor een andere aanpak.
Als wij onze Hindernissen helen dan vormen die geen houvast meer voor wat er op je afkomt. Heel je de Hindernis van jaloezie dan zal het gedrag van een ander bij jou dat niet meer op kunnen wekken omdat er geen “jaloezie” meer is om zich aan te hechten.
Maakt iemand bijvoorbeeld jou het leven zuur dan is diegene jouw Hindernis. Niet degene persoonlijk is de Hindernis maar de wijze waarmee je ermee omgaat en hoe jij je bij die situatie voelt. Bij het helen van je Hindernis die gekoppeld is aan die persoon zal je niet meer afhankelijk zijn van die persoon. Er valt bij jou dus geen effect meer te krijgen. Daardoor alleen al zal de relatie met die persoon veranderen. Daarnaast zullen de positieve krachten die in jou vrijkomen ook een positievere houding van die ander naar jou opleveren.
Jouw harmonie zal harmonie in de relatie brengen en daarmee harmonie bij diegene waarmee je een probleem hebt.

Zo worden problemen in een relatie met anderen, met jezelf, met je lichaam juist uitdagingen om te helen en te groeien.
Daarmee bevrijd je jezelf en alles om je heen van lijden.
Dat geeft vrijheid, vrede en rust.


Geef vriend en vijand een Grote Omhelzing.